ΤΗΛ. 70000778
info@pnoilaou.org
91A Λεωφόρος Στροβολου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Mehmet Birinci

I was born on 20/11/1958, ın Nicosia. After the elementary school ı contınued my educatıon at the Englısh School, Nicosia. Due to the events of 1974 the last two years of my secondary educatıon contınued at the Turkısh Maarıf College ın the occupied areas.

I studied economıcs at the Unıversıty of Essex, England

I have been involved with politics since ı was 14 years old.

I have been a voluntary folk culture and folk dances researcher and dancer sınce 1972. Founder member of the most prominent folk arts organısatıon of the Turkısh Cyprıots, Has-Der(Halk sanatları Derneği).

Actively involved within the socialist youth movement since 1976, as a university student.

One of the founding members and now the general secretary of the Socialist party of Cyprus.

 

Γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1958.  Φοίτησε στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας για 4 χρόνια αλλά λόγω της Τουρκικής εισβολής του 1974 και των όσων επακολούθησαν συνέχισε τη φοίτησή του στο Turkısh Maarıf College στις κατεχόμενες περιοχές.

Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Έσσεχ της Αγγλίας .

Ασχολείται με την πολιτική από 14 χρονών.

Ασχολείται εθελοντικά με τον παραδοσιακό χορό ως χορευτής και ερευνητής.  Είναι ιδρυτικό μέλος του πιο γνωστού Τουρκοκυπριακού οργανισμού παραδοσιακής τέχνης Has-Der (Halk sanatları Derneği).

Ως φοιτητής υπήρξε μέλος του σοσιαλιστικού νεανικού κινήματος από το 1976.

Είναι ιδρυτικό μέλος και τώρα Γενικός Γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κινήματος.