Από τη βρετανοποίηση στη διεθνοποίηση

Άθως Κοιρανίδης

Άθως Κοιρανίδης, Πρόεδρος Πνοής Λαού

4 Αυγούστου 2017

Το Κυπριακό πρόβλημα δημιουργήθηκε από τους Βρετανούς στις αρχές τις δεκαετίας του 1950 με σκοπό την διασφάλιση των συμφερόντων των Βρετανών στην Κύπρο μετά την ανεξαρτησία της.  Για να αποσοβήσουν τον κίνδυνο της ένωσης του νησιού με την Ελλάδα, καλλιέργησαν δικαιώματα στην μουσουλμανική μειονότητα πρώτα μετατρέποντάς την σε κοινότητα και στη συνέχεια προσφέροντάς της πολιτική ισότητα με την Ελληνορθόδοξη πλειοψηφία στα πλαίσια ενός ομόσπονδου κράτους.

Μέσω του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και των συνθηκών εγγυήσεων και συμμαχίας του 1960, η Βρετανία κατάφερε να διατηρήσει κυρίαρχες βάσεις στο νησί, να διασπάσει τον κυπριακό λαό σε αντίπαλες κοινότητες, να κρατήσει την Κύπρο στη δική της σφαίρα επιρροής και να καταστεί ρυθμιστής του μέλλοντος της.

Ο ρυθμιστικός ρόλος της Βρετανίας στην εξέλιξη του Κυπριακού προβλήματος κακώς συντηρείται μέχρι σήμερα σε όλα τα διεθνή σώματα.  Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι εκθέσεις του ΣΑ του ΟΗΕ για την Κύπρο συντάσσονται πάντοτε από τον εκπρόσωπο της Βρετανίας.  Πέραν τούτου, είναι εντυπωσιακό το ότι οι Βρετανοί κατάφεραν να διαβρώσουν το πολιτικό σύστημα του τόπου σε τέτοιο βαθμό που ακόμη και ο αυτοκαλούμενος κομμουνιστής πρώην Πρόεδρος Χριστόφιας αμέσως μετά την εκλογή του έσπευσε στο Λονδίνο για να διαβεβαιώσει την κυβέρνηση της Αυτού Μεγαλειότητος για την διασφάλιση των Βρετανικών Βάσεων στο νησί για γενεές γενεών.

Η διαχρονική υποστήριξη των Τουρκικών θέσεων και συμφερόντων από τους Βρετανούς είναι πέραν από εμφανής.  Τα αποχαρακτηρισθέντα αρχεία του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών αποδεικνύουν ότι το πράσινο φως για την εισβολή στην Κύπρο δόθηκε πρώτα από τους Βρετανούς και μετά από τους Αμερικανούς καθώς και ότι η ιδέα της Δι-κοινοτικής Δι-ζωνκής Ομοσπονδίας είναι καθαρά Βρετανική.  Στον τελευταίο κύκλο διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού, ο ρόλος της Βρετανίας ήταν καθοριστικός.  Κατάφερε να αποκλείσει από τη διεθνή διάσκεψη για συζήτηση των διεθνών πτυχών του Κυπριακού τα άλλα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, 3 εκ των οποίων διάκεινται θετικά στις θέσεις τις Ελληνοκυπριακής πλευράς.

Η δίκαιη επίλυση του κυπριακού προβλήματος προϋποθέτει την απεμπλοκή της Κύπρου από την σφαίρα επιρροής της Βρετανίας και την μεταφορά της στην σφαίρα επιρροής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ρωσίας και των ΗΠΑ.  Η έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η επιδείνωση των σχέσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η εμπλοκή Αμερικανο-γαλλο-ιταλικών κολοσσών στην εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας, η τεράστια σημασία των ενεργειακών πόρων της Κύπρου και των γειτονικών χωρών, και η επαναχάραξη των νότιων συνόρων της Τουρκίας και των χωρών που γειτνιάζουν με αυτή προσφέρουν εξαιρετική ευκαιρία για απαγκίστρωση από την Βρετανική επιρροή και διεθνοποίηση του Κυπριακού προβλήματος.

Οι σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Βρετανία θα πρέπει να επανατοποθετηθούν.  Οι παράνομες συνθήκες εγγυήσεως και συμμαχίας θα πρέπει να καταγγελθούν και το αποικιακό κατάλοιπο των κυρίαρχων βρετανικών βάσεων θα πρέπει να εκλείψει.  Οι βάσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει να αξιοποιηθούν για την περιφερειακή ασφάλεια σε συνεργασία με τις χώρες της περιοχής, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

 

Πηγή: athoskyranides@wordpress.com