ΤΗΛ. 70000778
info@pnoilaou.org
91A Λεωφόρος Στροβολου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

“ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΔΙ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙ-ΖΩΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ”