ΤΗΛ. 70000778
info@pnoilaou.org
91A Λεωφόρος Στροβολου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Μάριος Ιερόπουλος

Είναι Οικονομικός Σύμβουλος (MBA, Kingston, UK)