ΤΗΛ. 70000778
info@pnoilaou.org
91A Λεωφόρος Στροβολου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Κυπριακό πρόβλημα διανύει την έκτη δεκαετία ύπαρξής του.Η πεμπτουσία του προβλήματος έγκειται στην κοινή προσπάθεια των Άγγλων και Τούρκων να διασφαλίσουν τα στρατηγικά τους συμφέροντα στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Οι Άγγλοι ως ηθικός αυτουργός ανέθεσε πρωταγωνιστικό ρόλο στην Τουρκία η οποία το 1958 εκπόνησε το Σχέδιο Ανάκτησης Κύπρου το οποίο υλοποιεί μεθοδικά τις τελευταίες 6 δεκαετίες.Το πρώτο βήμα έγινε κατά τη θέσπιση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας με την αναγωγή της μειοψηφίας του 18% των μουσουλμάνων της Κύπρου σε «Κοινότητα» και την απόδοση σε αυτή πρωτοφανών δικαιωμάτων αρνησικυρίας τα οποία έσπερναν τη διχόνοια και το καθιστούσαν θνησιγενές.Το δεύτερο βήμα έγινε με τον γεωγραφικό διαχωρισμό των δύο «κοινοτήτων» που ξεκίνησε το 1963 και ολοκληρώθηκε με την Τουρκική εισβολή του 1974.Το τρίτο βήμα έγινε με τη δημογραφική αλλαγή των κατεχομένων εδαφών μέσα από τη μαζική εισροή εποίκων.Το τέταρτο βήμα που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αντικατάστασή της με ένα πρωτοφανές ρατσιστικό δυσλειτουργικό μόρφωμα το οποίο θα θέτει όλο το νησί υπό τον έλεγχο της Τουρκίας . Στο μόρφωμα αυτό δόθηκε ο τίτλος «Δι- κοινοτική Δι-ζωνική Ομοσπονδία».Η «Δι-κοινοτική Δι-ζωνική Ομοσπονδία» αποτελεί για 6 δεκαετίες το επιβεβλημένο πλαίσιο λύσης στο οποίο οι διαδοχικές κυπριακές πολιτικές ηγεσίες βρίσκονται εγκλωβισμένες.

Ο σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να ενημερώσει τους Κύπριους πολίτες αλλά και την διεθνή κοινότητα για τους κινδύνους που ελλοχεύει το πλαίσιο λύσης της «Δι-κοινοτικής Δι- ζωνικής Ομοσπονδίας», να υποβάλει εναλλακτικές προτάσεις λύσης ώστε να συμβάλει στη δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού προβλήματος.