ΤΗΛ. 70000778
info@pnoilaou.org
91A Λεωφόρος Στροβολου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Άρης Πετάσης

Ο Άρης Πετάσης είναι μέλος του Συμβουλίου Διεθνούς Ταμείου του Κρατικού Πανεπιστημίου Αεροπορίας Μόσχας. Έχει εκδώσει το βιβλίο ¨Intractable Dilemmas in the Energy-Rich Eastern Mediterranean¨